Legenda o stvoření světa

Na počátku nebylo nic, pouze prázdná propast jménem Ginnunga. Na jejích koncích ležely dva světy, mrazivý, mlžný Niflheim a Muspellsheim, jiskřivý svět ohně. V Nifheimu vyvěral Huergelmi, pramen jež živil ledové řeky, které se nazývají Svöl, Gunntra, Fjörm, Fimbultul, Slíd a Hríd, Sylg a Ylg, Vid, Leiptr a Gjöll. Tyto řeky se nazývají Elivágy, když tyto na led zmrzlé řeky dospěly až k hranicím žhnoucího Muspellsheimu, začaly tát a z tajícího ledu vznikl obr jménem Ymi a kráva zvaná Audhumla. Kráva olizovala slaný led a jejím mlékem se Ymi živil. Jedné noci, když Ymi spal a potil se, vydělili se z jeho těla dvě bytosti. Obr a obryně, ti dali základ celé generaci Hrímtursů. Prvního dne, co olizovala Audhumla led, vyvstaly večer z ledu lidské vlasy, druhého dne celá hlava a dne třetího celý muž. Nazýval se Bůri. Ten zplodil syna jménem Bór. Ten se oženil s obryní Bestlou, dcerou obra Böltorna a zplodili spolu tři syny. Ti se jmenovali Odin, Vili a Vé (tito bohové vystupují v některých mýtech pod jedním jménem jindy jako tři bratři, též pod jmény Odin, Hoenir a Lodurr) nepohodli se s obry a byla rozpoutána válka. Bohové zabili Ymiho a když padl mrtev k zemi, z jeho ran vytékalo tolik krve, že se v ní utopili všichni obři. Všichni až na Bergelma. Ten vstoupil se svou ženou do žlabu a v něm se zachránil. Z nich pocházejí nová pokolení Hrímtursů. Tato nová generace byla bohy vypuzena do Niflheimu, Muspellsheimu a do jejich nového domova Jötunheimu.

Poté odnesli bohové tělo mrtvého Ymiho doprostřed Ginnungy a z jeho těla vytvořili náš svět. Z jeho krve stvořili moře a jezera, z masa zemi a z kostí skály. Kamení stvořili z jeho zubů a z jeho lebky vytvořili nebeskou klenbu, kterou podepírají čtyři skřítci jménem Austri (východ), Vestri (západ), Sudri(jih) a Nordri (sever). Poté bohové posbírali žhavé uhlíky z Muspellsheimu a zasadili je vysoko i níže na nebeskou klenbu, aby osvětlovaly nebesa i zemi. Všem tělesům určili místo. Některým na nebi, jiná volně létala pod nebem, ale i jim stanovili místo a vyznačili dráhu. Od těch dnů se začali rozlišovat dny a noci a počítat roky.

Když šli jednoho dne Borovi synové po pobřeží moře, našli dva vyplavené kmeny. I stvořili z nich lidské bytosti. Odin jim vdechl duši, Hoenir ducha a Lodur krev a barvu. Muž se jmenoval Ask (jasan) a žena Embla (jíva?) z nich vzešlo lidské plémě, které za svou zemi dostalo Midgard.

Bohové Midgard ohraničili valem, který stvořili z řas obra Ymiho a tento val chrání Midgarg před obry. Bohové vzali také Ymiho mozek, vyhodili ho do vzduchu a stvořili tak oblaka. Poté si bohové vybudovali svůj svět a tím Asgard je.


Zpět na hlavní stránku Vikingská kultura


nahoru  vytisknout

Hlavni navigace O těchto stránkách Novinky Kdo byli vikingové Historie vikingů Vikingové v datech Způsob boje Vikingské lodě Vikingská kultura Bohové vikingů Kontakt Spolupráce Zajímavé zdroje
TOPlist